Informujemy iż dnia 26 stycznia 2023 o godzinie 17 w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" ul Sanguszków 28A w Tarnowie odbedzie się zebranie sprawozdawcze TZSN. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia do udziału.

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że PFRON rozpoczął realizację bardzo atrakcyjnych dla osób niepełnosprawnościami programów mieszkaniowych z pakietu „Samodzielność-Aktywność -Mobilność”.

Mając na względzie naszą dotychczasową współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pozwalam sobie prosić Państwa o rozpowszechnienie zawartej  w dalszej części maila informacji o programach Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie wśród osób, które mogą być tymi programami zainteresowane.

  1. I.Skorzystaj z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, nawet przez okres 36 miesięcy.

Wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania w IV kwartale 2022 roku wyniesie 1 436 zł, a w przypadku osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego 1 949 zł.

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie dowynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

  1. II.Skorzystaj z dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. 

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład, w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania
w IV kwartale 2022 roku wyniesie 76 943 zł. 

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie dopłatę na zmianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych pod adresem:https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Co musisz zrobić aby otrzymać dofinasowanie?

Złożyć Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy pod nazwą System Obsługi Wsparcia (SOW),pod adresem internetowym: https://sow.pfron.org.pl/

Realizatorem Programów „Mieszkanie dla Absolwenta” i „Dostępne Mieszkanie” jest samorząd powiatowy, w którym obecnie mieszka osoba z niepełnosprawnością.

rola procesu treningowego

 

Przygotowanie merytoryczne z zakresu analizy i kontroli treningów, wybór testów.
Wykonanie i przeprowadzenie testów motorycznych.
Analiza i kontrola uzyskanych wyników.

Wszelkie informacje można uzyskac pod numerem telefonu: 601345214 (Aneta Michalska - Perkowska)