MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO – BEZ SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo”

Jeden z kluczowych warunków:
„3. w ramach konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego po raz kolejny, programowo wykluczył niepełnosprawnych sportowców z konkursu o pięknej nazwie „Małopolska na sportowo”. W naszym województwie prawo do uprawiania sportu mają tylko ludzie zdrowi i sprawni. Bez szczegółowych analiz można zaryzykować stwierdzenie, że jest to jedyny samorząd w naszym kraju nie dający szans niepełnosprawnej młodzieży na sportowy rozwój.
Zawodnicy Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START zdobyli dwa srebrne i jeden brązowy medal na Igrzyskach Paraolimpijskich RIO 2016. Po tym historycznym sukcesie urzędnicy Pana Marszałka z wielkim entuzjazmem podkreślali ich przynależność do Małopolski. Ogłaszając konkurs na rok 2017 jakoś zapomnieli, że źródłem i podstawą przyszłych sukcesów jest systematyczna, ciężka, praca treningowa.

Mamy innych przyjaciół, mamy tarnowski samorząd, mamy Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych PFRON, mamy wsparcie Ministerstwo Sportu i Turystyki– są tam ludzie, którzy rozumieją prawa rządzące sportowym rozwojem i świadomi są trudów i wyrzeczeń, które trzeba pokonać na tej drodze. Zawsze byliśmy dumni z tego, że żyjemy i reprezentujemy Małopolskę.
Teraz jakoś trochę mniej.

Prezes TZSN START
Bogusław Szczepański