Fundacja PZU

Sport narzędziem rehabilitacji

Bezpośrednie cele projektu:

1. Całoroczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne w sekcjach sportowych stymulujące rozwój fizyczny oraz doskonalące umiejętności techniczne w tej dyscyplinie.

2. Nauka umiejętności pływackich i wykorzystanie ich jako uniwersalnej i wszechstronnej metody rehabilitacji.

3. Zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na kompensację konkretnych dysfunkcji ruchowych. Doskonalenie lokomocji, wzrost poziomu cech fizycznych determinujących samodzielność.

Pośrednie cele projektu:

1. Wzrost samodzielności beneficjentów, doskonalenie niezależności w życiu codziennym, poprawa jakości życia, adaptacja społeczna szczególnie istotna w procesie edukacji, awans zawodowy, uzyskanie niezależności materialnej.

2. Kontakt nowo pozyskanych beneficjentów z doświadczonymi i utytułowanymi zawodnikami jako forma mobilizacji psychicznej i promocji tego rodzaju form rehabilitacji.

3. Kształtowanie cech psychicznych ułatwiających adaptację do trudnej rzeczywistości człowieka z niepełnosprawnością.