Gmina Miasta Tarnowa

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START jest w 2018 roku partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane w 2018 roku:

 

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa WSP.524.4.1.2018 01.02.2018
2. Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym WSP.524.2.8.2018 01.02.2018
3. Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym WSP.524.3.1.2018 01.02.2018
4. Niepełnosprawny – sprawny w wodzie - bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach WSP.524.5.1.2018 01.02.2018
5.

„Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich

WSP.524.1.8.2018 01.02.2018
6. „Sportowe talenty” - prowadzenie w formie wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa WSP.524.8.4.2018 20.06.2018
7. Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję WZP.RZD.8030.11.2.2018 05.03.2018

 

 www.tarnow.pl

projektwspolfinansowany