Gmina Miasta Tarnowa

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START jest w 2017 roku partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane w 2017 roku:

 

1.    Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

2.    Niepełnosprawny – sprawny w wodzie - bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach.

 

3.   Sportowe talenty - prowadzenie w formie wyjazdowych, wakacyjnych zgrupowań sportowych, naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

 

4.    Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – Sport bez barier.

 

5.    Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję.

 

6.   Organizacja na terenie miasta Tarnowa amatorskich imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym.

7.  Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

 

 www.tarnow.pl

projektwspolfinansowany