Gmina Miasta Tarnowa

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START jest w 2016 roku partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane w 2016 roku:

 

1.    Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualna i lokomocje u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą.

 

2.    Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – Sport Bez Barier.

 

3.    Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

4.    „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” – bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat. Mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach.

 

5.    Sportowe talenty – prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

 

6.    Organizacja na terenie Miasta Tarnowa imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym – organizacja turnieju w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych pod nazwą „Leliwa 2016”.

 www.tarnow.pl

projektwspolfinansowany