Gmina Miasta Tarnowa

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START jest w 2018 roku partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane w 2021 roku:

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa WSP.524.4.1.2021 04.02 – 15.12.2021
2. Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym WSP.524.2.6.2021 04.02 – 15.12.2021
3. „Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach WSP.524.5.1.2021 04.02 – 15.12.2021
4. „Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa – sekcje: lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów i pływania WSP.524.1.6.2021 04.02 – 15.12.2021
5. Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję WZP.8030.27.2021 08.04. – 30.11.2021
6.      
7.      

 

 

 www.tarnow.pl

projektwspolfinansowany