Gmina Tarnów

Program realizowany we współpracy z Gminą Tarnów:

  1. Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia – sport narzędziem rehabilitacji.