Gmina Tarnów

Program realizowany we współpracy z Gminą Tarnów w 2018 roku:

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Obóz sportowo-rehabilitacyjny 44/2018 19.04.2018