Ministerstwo Sportu i Turystyki

1  Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Zgrupowania stacjonarne członków kadry narodowej.

3. Zakup sprzętu sportowego:

Lp. Nazwa sprzętu i ubiorów sportowych, środka trwałego Ilość
1 Kula treningowa 4 kg 2
2 Kula treningowa 5 kg 3
3 Dysk treningowy 1 kg 3
4 Dysk treningowy 1,5 kg 2
5 Oszczep treningowy 600g 5
6 Blok startowy stalowy 3