Ministerstwo Sportu i Turystyki

  1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Zakup sprzętu sportowego.