Sprawozdania finansowe

Niniejszym podajemy  informację o otrzymanych darowiznach za rok 2014.

Stowarzyszenie ogółem otrzymało darowizny w kwocie zł. 85.700,00

 W tym:

  1. Od osób  fizycznych     9.000,00
  2. Od osób prawnych       76.700 –  Fundacja Polsat z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej. Darowizna przeznaczona na realizację projektu Polskie Nadzieje Olimpijskie.