Rehabilitacja

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START zaprasza  swoich członków do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta TarnowaFundacją Polsat, oraz Fundacją PZU w ramach realizacji poniżej opisanych projektów członkowie START-u mają możliwość aktywnego usprawniania.

 

  1. Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję (we współpracy z UM Tarnów)
  2. Polskie nadzieje olimpijskie ( we współpracy z fundacją POLSAT)
  3. Sport narzędziem rehabilitacji ( we współpracy z fundacją PZU)