Rehabilitacja

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START zaprasza  swoich członków do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa oraz Fundacją Polsat w ramach realizacji poniżej opisanych projektów członkowie START-u mają możliwość aktywnego usprawniania.

3 1. Projekt Rehabilitacja i aktywizacja dorosłych – rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną lokomocję u osób ze znacznie ograniczoną sprawnością ruchową spowodowaną przewlekłą chorobą jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

 

42. Program Polskie Nadzieje Olimpijskie – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży chorej lub niepełnosprawnej