Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekty realizowane w 2018 roku:

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Organizacja obozów sportowych 2018/0105/0076/SubC/DS-SN/3/MR 20.08.2018
2. Organizacja zajęć sekcji sportowych 2018/0104/0076/SubC/DS.-SN/1/MR 03.08.2018
3. Zgrupowania stacjonarne zawodników kadry narodowej 2018/0051/0076/SubC/DSW/MP 23.04.2018