Ministerstwo Sportu i Turystyki

Projekty realizowane w 2022 roku:

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Organizacja imprez sportowych

2022/0068/0076/Sub.C/DS-SN/2/MR

12.05.2022

 

 
2. Organizacja zajęć sekcji sportowych

2022/0092/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR

27.05.2022

02.01. – 15.12.2022
3. Zgrupowania stacjonarne zawodników kadry narodowej

2022/0048/0076/SubC/DSW

25.04.2022

02.01. – 15.12.2022