SŁOWO PREZESA PO RIO 2016

Okrutna sprawiedliwość sportu polega na tym, że do wyścigu staje kilkunastu zawodników, a wygrywa tylko jeden z nich. Ale na tym polega również piękno sportowej rywalizacji.  Zrozumienie tej zależności daje możliwość pełnego i mądrego uczestnictwa w tym zjawisku. Daje szansę na wykorzystanie wszystkich pozytywnych wartości jakie niesie z sobą sport oraz umożliwia transfer tych cnót do normalnego, codziennego życia.

Udział w Igrzyskach Paraolimpijskich jest największym zwycięstwem i honorem dla sportowca. Jest diamentem w sportowej koronie.

Joanna Mazur, Anna Trener-Wierciak, Marzena Zięba, Michał Derus – oto zwycięzcy Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START.

Serdecznie gratuluję im tego sukcesu. Jest on źródłem szczęścia dla trenerów, działaczy i całej gromady dzieci, które w naszym klubie stawiają pierwsze sportowe kroki. Jest inspiracją do wytrwałości, pracowitości , odpowiedzialności i sumienności. Jest bez wątpienia pozytywnym bodźcem wychowawczym. Chwała Wam za to Mistrzowie.

Chwała również wszystkim sponsorom , którzy zaufali nam i podjęli decyzję o finansowym wsparciu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gmina Miasta Tarnowa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Polsat, Fundacja PZU – to oni są finansowymi autorami naszych sukcesów.

Przykra i niezrozumiała jest programowa rezygnacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze wspierania szkolenia niepełnosprawnych sportowców. Szczególnie w roku olimpijskim miało to gorzki smak.

 

                                                                                                                                                                             Bogusław Szczepański