Projekt Rehabilitacja narzędziem przychodów stowarzyszenia

merge from ofoct

Projekt realizowany w ramach ProgramuGrantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.